INFRASTRUCTURE

COMPUTER STUDIO \ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ιστορία μας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ιστορία μας

Η Computer Studio ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1986. Η παρουσία της στο χώρο της Πληροφορικής μετρά 35 χρόνια και έως σήμερα δραστηριοποιείται στον τομέα της Τεχνολογίας και της Ασφάλειας των πληροφοριών.

Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς της έως τώρα η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση και διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων, μελέτη και δημιουργία Data Center για Επιχειρήσεις, παρέχοντας παράλληλα τεχνική υποστήριξη καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας μας είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξασφαλίζοντας  έγκαιρες και προσαρμοσμένες λύσεις στις ανάγκες και ειδικές απαιτήσεις των πελατών μας, άμεσες τεχνολογικές επεμβάσεις με γνώμονα τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και φυσικά να διασφαλίσει ότι πάσης φύσεως οργανισμός και εταιρεία, αλλά και οι άνθρωποι που τις απαρτίζουν, ανακαλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες για τη δική τους δομή και υποδομή και επιτυγχάνουν τους δικούς τους επιχειρηματικούς στόχους με εγγυημένα αποτελέσματα. Η πείρα μας, είναι αδιαμφισβήτητα ακλόνητος πυλώνας για εξασφαλισμένη πορεία προς την επίτευξη της διασφάλισης των πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων στην εταιρεία σας.

Η Εταιρεία μας έχοντας υλοποιήσει εκατοντάδες έργα πληροφορικής στην Ελλάδα εξειδικεύεται στην βελτιστοποίηση για καλύτερη απόδοση των υποσυστημάτων, του λογισμικού καθώς και του εξοπλισμού των εταιρειών που συνεργάζεται, παρέχοντας ουσιαστικά ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής (system integration).
Ταυτόχρονα, το δυναμικό της Εταιρείας μέσω της εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει, αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου από τον αρχιτεκτονικό τους σχεδιασμό, την εγκατάσταση των server, την καλωδίωση, καθώς και την ασφάλεια του πληροφοριακού κέντρου για Επιχειρήσεις.

Παράλληλα, επενδύουμε σε επιτυχημένους οίκους του εξωτερικού που έχουν παρόμοιους στόχους και επιδιώξεις, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και, κυρίως, τη μεγιστοποίηση της αξίας των επενδύσεών της και την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας.

Αποτελεί βασική φιλοσοφία μας η ανάληψη Ολοκληρωμένων Έργων Πληροφορικής (Turn-Key Solution), πράγμα που αποδεικνύεται τόσο από την γενικότερη διάρθρωσή της  (τμήμα  system  engineers  κλπ.) και  από  την  ανάληψη  τέτοιων  έργων όπου συνολικά παρασχέθηκαν υπηρεσίες project management, λογισμικό, εξοπλισμός, systems integration κλπ.

Παράλληλα, τα τελευταία 4 χρόνια η Computer Studio έχει εξειδικευτεί και με τη συμμόρφωση των Οργανισμών σχετικά με το GDPR. Μέσα από συνεργασίες με εξειδικευμένους νομικούς του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία για τη διασφάλιση της προστασίας των Οργανισμών από πληροφορικής πλευράς, υλοποιεί έργα συμμόρφωσης σχετικά με το GDPR, εκτελεί Μελέτες Εκτίμησης Αντικτύπου, μοντελοποιεί και αναδιαμορφώνει τις επιχειρησιακές διαδικασίες του Οργανισμού, αλλά και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) έχοντας μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υλοποιήσει πολύ σημαντικά έργα και έχοντας εξυπηρετήσει από τους πιο μεγάλους Οργανισμούς στην Ελλάδα.

Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να συνδυάσει τη Νομική με την Πληροφοριακή Επιστήμη, προσφέροντας διεπιστημονικότητα στον τρόπο υλοποίησης των έργων της, αλλά και συνολική κάλυψη του πελάτη σχετικά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα σύγχρονα περιβάλλοντα πληροφορικής είναι πιο περίπλοκα από κάθε άλλη εποχή. Κάθε επιχείρηση είναι ζωτικής σημασίας να βασίζεται σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρογνωμοσύνη αλλά και την προσαρμοστικότητα που είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης. Η διαρκής παρακολούθηση και ο εντατικός έλεγχος των πληροφοριακών υποδομών, η τεχνοτροπία, ο αυτοματισμός και ο έγκαιρος προγραμματισμός είναι βασικοί παράγοντες για να διασφαλιστούν όλες οι τεχνολογικές λειτουργίες και να διατηρηθεί αναλλοίωτη η συνέπεια στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Η απρόσκοπτη συνεργασία των μηχανικών μας με ηγέτες στον τομέα της πληροφορικής για τρεις δεκαετίες εγγυάται την ταχύτατη ενημέρωση σε νέες μεθόδους και τεχνολογίες και επισφραγίζει την γνώση και πρακτική εμπειρία που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων.

Τέλος, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 27001:2013, 20000-1:2018 & 14001:2015 με στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.