INFRASTRUCTURE

COMPUTER STUDIO \ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ομάδα μας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ομάδα μας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΚΑΝΗΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Δημήτρης Τοκάνης είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Computer Studio A.E. από το 2005 και έπειτα. Αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας, ενώ για περισσότερα από δώδεκα (12) χρόνια κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου και Διευθυντή Πωλήσεων της Εταιρείας, μέχρι να αναλάβει τα πλήρη καθήκοντα Διοίκησης.

Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (νυν Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στην Ανάλυση Συστημάτων, όσο και στο Advanced Marketing.

Έχει εξειδίκευση στο στρατηγικό σχεδιασμό , στην οργάνωση και το σχεδιασμό μεγάλων έργων Πληροφορικής στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, αλλά και σε ποικίλους τομείς του προηγμένου Marketing.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ έχει διατελέσει επικεφαλής σε ορισμένα από τα πιο επιτυχημένα έργα Πληροφορικής στην Ελλάδα, όπως η Έκδοση ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο, η οργάνωση των Εθνικών Εκλογικών Καταλόγων και του Ιστοτόπου «Μάθε που ψηφίζεις», η προσαρμογή του Εθνικού Δημοτολογίου στον «Καλλικράτη», η οργάνωση και υποστήριξη των εκλογών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ.α.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΚΑΝΗΣ

Project Manager Τμήματος Συμβουλευτικών Έργων

Ο Γιάννης Τοκάνης είναι ο Project Manager του τμήματος Συμβουλευτικών Έργων της εταιρείας, που υλοποιεί έργα Συμμόρφωσης με το GDPR και αναλαμβάνει την παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων αλλά και έργα αναφορικά με τη μελέτη και αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών εγκαταστάσεων των Οργανισμών, προτείνοντας ταυτόχρονα λύσεις βελτιστοποίησης και συμμόρφωσης τόσο με το GDPR όσο και με γενικότερες καλές πρακτικές σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα.  

Εργάζεται στην εταιρεία από το 2018. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι υποψήφιος διδάκτορας με διατριβή στο αντικείμενο της Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Έχει εξειδίκευση τόσο στο σχεδιασμό της υλοποίησης των έργων, όσο και στη συγγραφή και αποτύπωση των μελετών, οι οποίες παράγονται από το Τμήμα. Παράλληλα, αναλαμβάνει το συντονισμό της υλοποίησης με έγκαιρο και αποδοτικό για τους Οργανισμούς αποτέλεσμα.

Αποτελεί υπεύθυνο κάποιων από τα μεγαλύτερα έργα GDPR και DPO τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί, όπως το έργο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., του ΕΟΠΥΥ αλλά και πληθώρας Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Certified DPO & Senior Legal Consultant               

Ο Κωνσταντίνος Στασινόπουλος αποτελεί τον Προϊστάμενο Δικηγόρο του Τμήματος Συμβουλευτικών Έργων GDPR της εταιρείας. Είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και συμμόρφωση των Οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, είτε αφορά Έργα Συμμόρφωσης είτε Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde, στον τομέα του Δίκαιου Πληροφορικής & Δικαίου Τηλεπικοινωνιών. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με διατριβή στο αντικείμενο του e-commerce και Δίκαιου Τηλεπικοινωνιών.

Αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους και έμπειρους δικηγόρους στο θέμα της προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη, καθώς απασχολείται με το θέμα αυτό για περισσότερα από 13 χρόνια. Είναι DPO σε πανευρωπαϊκά προγράμματα με σημαντικότερο το πρόγραμμα 5Genesis, το οποίο αφορά την Ανάπτυξη του Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας 5ης Γενιάς.

Έχει διατελέσει και διατελεί ακόμα DPO σε πολύ μεγάλους και κρίσιμους για την Ελλάδα Οργανισμούς σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, όπως ο ΕΟΠΥΥ, ενώ διατηρεί και δικό του δικηγορικό γραφείο.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στην Computer Studio είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας. Κάθε μέλος της ομάδας μας χαρακτηρίζεται από ευγένεια, ομαδικό πνεύμα και μεγάλη έφεση στην γνώση. Η διαρκής εκπαίδευση, το ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων και τα ουσιαστικά επιτεύγματά τους συνδιαμορφώνουν την εταιρική μας ταυτότητα.

 

Μελίνα Γεροντάκη

Certified DPO & Legal Consultant

LLM Ειδίκευσης «Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες» Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Νομική Σύμβουλος της Εταιρείας μας, έχει αναλάβει νομικές υποθέσεις του τμήματος GDPR, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνη για τα νομικά ζητήματα των πελατών μας, παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και διαχειρίζεται σημαντικά έργα αναγόμενα σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και ιδίως στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της νομικής βάσης, στην οποία στηρίζεται η συλλογή του συνόλου των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, της παρεχόμενης συναίνεσης από τον εκάστοτε συμβαλλόμενο, και των παρεχόμενων πληροφοριών. Έχει υπό την εποπτεία της την καθοδήγηση κατόπιν εκτίμησης όσον αφορά στην επάρκεια της κάθε οργανωτικής δομής και των υφιστάμενων συμβάσεων των Πελατών μας, που εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός για τη λειτουργία των πληροφοριακών  συστημάτων, εκτιμώντας  το  πλαίσιο ασφαλείας τους, καθώς και το σχεδιασμό των διαδικασιών για την προστασία και την ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Διενεργεί αξιολόγηση και εκτίμηση επιπέδου ωριμότητας και αναλαμβάνει εκπαιδεύσεις ευαισθητοποίησης των Οργανισμών και Φορέων στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Μαρία Αιμιλία Γκριτζέλα

Administrative Officer

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Αραβικά, Ρωσικά
Σπουδές: Διπλωματούχος Business Management – Oxford Study Centre & Brentwood College, Πτυχιούχος Αγγλικής & Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Κάτοχος Ed.S. «Ψυχοφυσιολογία και Ειδική Αγωγή», ΕΚΠΑ
Certified Social Media & Online Marketeer – Google

Έχει αναλάβει την υποστήριξη της Ομάδας DPO και του τμήματος GDPR, υπεύθυνη για την επικοινωνία και ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τα έργα κανονιστικής συμμόρφωσης και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική αλληλογραφία και έχει αναλάβει την υποστήριξή της ομάδας για ψηφιακά projects.

 

Παναγιώτης Μπίτζιος

GDPR Consultant

MPA «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» Παντείου Πανεπιστημίου

Είναι αρμόδιος για την δημιουργία, καταγραφή, οργάνωση και επικαιροποίηση Πολιτικών & Διαδικασιών σημαντικών έργων κανονιστικής συμμόρφωσης. Διαχειρίζεται ζητήματα των Πελατών μας όσον αφορά στην παρακολούθηση  της  εφαρμογής  των  πολιτικών/διαδικασιών  που  αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων, την αναθεώρηση και τη βελτίωσή τους  όπου  κρίνεται  απαραίτητο,  την  επικαιροποίηση  των  εκτιμήσεων αντικτύπου(DPIA)και  τη  δημιουργία  καινούριων  για  (νέες)  επεξεργασίες υψηλού ρίσκου, την ενημέρωση του προσωπικού καθώς και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου συμμόρφωσης. Επίσης αναλαμβάνει εκπαιδεύσεις ευαισθητοποίησης των Πελατών μας όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Αναστασία Μηλιώνη

Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης Πωλήσεων και Τεχνικού Τμήματος

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά
Σπουδές: Πτυχιούχος Σχολής Διοικητικών και Οικονομικών Στελεχών

Από τα παλαιότερα στελέχη στην Εταιρεία μας, η Αναστασία συντονίζει το τμήμα Πωλήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης της Computer Studio από το 2004, καθώς και το τμήμα Επικοινωνίας των Πελατών μας. Έχει αναλάβει την εξακρίβωση και τον ποιοτικό έλεγχο των παραγγελιών καθώς και την έκδοση τιμολογίων, τη διατήρηση αρχείων πωλήσεων, καθώς και είναι υπεύθυνη του Συστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων.

 

Κώστας Πανόπουλος

Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος και Λογιστηρίου

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά
Σπουδές: Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Είναι υπεύθυνος οικονομικών υποθέσεων στην Εταιρεία μας από το 2008. Έχει αναλάβει καθήκοντα προϊσταμένου του τμήματος Λογιστηρίου, υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών της Computer Studio, τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και υπογραφή Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και τον έλεγχο της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων, βιβλίων και στοιχείων.

 

Βασίλης Ασλανίδης

Sales

Γλώσσες: Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά
Σπουδές: Πτυχιούχος Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Microsoft Certified Professional
Hewlett Packard, Fujitsu, Siemens Sales Professional 

Υπεύθυνος για την οργάνωση διαδικασιών λήψης  και επεξεργασίας παραγγελιών πώλησης διαδικτυακά ή μέσω τηλεφώνου και email. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν τη διενέργεια ελέγχου της εξακρίβωσης των παραγγελιών και τη διατήρηση αρχείων πωλήσεων, καθώς και τη σύνταξη μηνιαίων αναφορών πωλήσεων. Επίσης αναλαμβάνει την απαραίτητη επικοινωνία με άλλα τμήματα και επιχειρήσεις σχετικά με την ενημέρωση και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Γιώργος Κόκκοτας

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά
Σπουδές: Σχολή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΣΕΛΕΤΕ
Πιστοποιήσεις: Cisco Certified CCNA

Είναι υπεύθυνος τεχνικός για τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας μας από το 2010. Αναλαμβάνει την επίλυση τεχνικών προβλημάτων εντός της Computer Studio και των πελατών μας. Έχει αναλάβει ζητήματα πάσης φύσεως των Δικτύων Η/Υ και των Λειτουργικών Συστημάτων.

 

Γιώργος Τσαντήλας

Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά
Σπουδές: Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών
Πιστοποιήσεις: Cisco Certified CCNA, HP Accredited Sales Professional

Είναι Microsoft Certified Expert στην Εταιρεία μας. Διαχειρίζεται συστήματα server, storage, και δικτύων. Έχει αναλάβει την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των πληροφοριακών συστημάτων και των δικτυακών εγκαταστάσεων των πελατών μας, καθώς και είναι υπεύθυνος για την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση διαδικτυακά και τηλεφωνικά και σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών τη δια ζώσης επίσκεψη ως προς την παροχή αρωγής σε δικτυακά και τεχνικά ζητήματα που αφορούν στους πελάτες μας.

 

Κώστας Τριανταφύλλου

Web Developer – Designer

Στην Εταιρεία μας τη δημιουργία, το σχεδιασμό και ανάπτυξη Ιστοσελίδων και Εφαρμογών έχει αναλάβει ο Κώστας Τριανταφύλλου. Στη μακροχρόνια συνεργασία μας έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα της Computer Studio, και σημαντικά έργα όπως η ιστοσελίδα και πλατφόρμα «Μάθε πού ψηφίζεις» κ.α.