INFRASTRUCTURE

COMPUTER STUDIO \ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

NetWorking Infrastructure (Υπηρεσίες Δικτύωσης)

INFRASTRUCTURE

NetWorking Infrastructure

Αρχιτεκτονική και Διασύνδεση Δικτύων

Τα τελευταία είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια η Computer Studio εξειδικεύεται στη διασύνδεση των δικτύων και στις συμβουλές και τις τεχνικές λύσεις για βελτιώσεις της αρχιτεκτονικής τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Αρχιτεκτονική του δικτύου αναφέρεται στις λεπτομέρειες υλοποίησης της διασύνδεσης, ώστε να πραγματοποιείται η ανταλλαγή δεδομένων και η επικοινωνία των υπολογιστών. Η Αρχιτεκτονική λοιπόν, αποτελείται από ένα σύνολο επιπέδων και πρωτοκόλλων, ενώ για την επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων υπάρχει μια διεπαφή (interface). Πάντοτε λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των επιπέδων καθώς και το ποιες λειτουργίες (πρωτόκολλα) επιθυμεί ο πελάτης να παρέχονται από το δικτυακό σύστημα της εταιρείας/οργανισμού.

Για τη διασύνδεση του Δικτύου η εταιρεία μας έχει ευρεία γνώση από συσκευές και τις λειτουργίες τους για τη διασύνδεση των τοπικών δικτύων. Η γνώση των παρακάτω συσκευών θεωρείται απαραίτητη καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούμε κάθε φορά που σχεδιάζουμε ένα νέο δίκτυο να επιλέγουμε τις κατάλληλες συσκευές που θα πλαισιώσουν το δίκτυο αυτό. Πάντοτε στη διασύνδεση των δικτύων λαμβάνονται υπόψιν οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια του Δικτύου, καθώς και ο μετέπειτα έλεγχός του, ώστε ανά πάσα στιγμή ο Οργανισμός / Επιχείρηση να μπορεί να έχει μία συνεκτική αποτύπωση του Δικτύου του.

Παράλληλα, στην αρχιτεκτονική και τη διασύνδεση των δικτύων πάντοτε λαμβάνεται υπόψιν το φυσικό μέσον πρόσβασης. Το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων ενός δικτύου αναφέρεται στην πρόσβαση στο φυσικό μέσον με το οποίο μεταδίδεται και κυκλοφορεί η πληροφορία στους χρήστες, μέσα σε ένα δίκτυο πληροφοριακού συστήματος. Η εταιρεία μας παρέχει υψηλές υπηρεσίες καλωδίωσης, υλοποίησης πρωτοκόλλων πρόσβασης τοπικών δικτύων, εγκατάστασης αναμεταδοτών και καρτών δικτύου κτλπ.

 

Σχεδιασμός & Τοπολογία Δικτύων

Η Εταιρία μας κατέχει εμπειρία χρόνων αναφορικά με το σχεδιασμό και την τοπολογία των δικτύων. Η διαδικασία τους σχεδιασμού απαιτεί να υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία, ώστε και να εξυπηρετείται με όσο το δυνατόν καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο ο πελάτης και τα πληροφοριακά του συστήματα, αλλά και να μπορεί να γίνεται αυτό με κόστος το οποίο θα είναι συμφέρον και θα μπορεί να ανταποκριθεί στα θέλω των Οργανισμών / Επιχειρήσεων.

Κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τοπολογίας ενός Δικτύου πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη ότι είναι ένα περιβάλλον δυναμικά εξελισσόμενο, καθώς προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τόσο τις αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηστών, όσο και να ενσωματώσουμε τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Κατά τη σχεδίαση των στρωμάτων ενός δικτύου λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν από τα θέματα ελέγχου ροής και addressing έως τα Routing και το Error Control.

.

Internet Of Things (IoT) – Διασύνδεση με άλλες συσκευές

To IoT αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών, καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο, ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων. Η εταιρεία μας έχοντας τεράστια εμπειρία στις υπηρεσίες δικτύωσης, έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για μπορέσει να προσφέρει τη σύνδεση διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους στο τοπικό δίκτυο (βλ. κινητά τηλέφωνα κ.α.), προκειμένου να διευκολύνει τις εταιρείες/οργανισμούς στην λειτουργία τους.

Η Εταιρεία μας έχοντας ισχυρό know how σε όλα τα στάδια για την υλοποίηση μιας λύσης IoT, από την ασφάλεια των δικτύων, στα συστήματα αποθήκευσης σε εξυπηρετητές τοπικούς και cloud, μέχρι την ανάπτυξη λογισμικών για τους Οργανισμούς / Επιχειρήσεις.

Με τις λύσεις IoT ένας Οργανισμός / Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει το μοντέλο λειτουργίας του, να προσαρμόζεται με πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής αλλά και να ανακαλύπτει νέες διαστάσεις λειτουργίας του Οργανισμού / Επιχείρησης που βοηθούν στην παραγωγική διαδικασία του.

Η εταιρεία μας μάλιστα κατέχει ένα μεγάλο δίκτυο από διεθνείς συνεργάτες, καθότι έχουμε κατανοήσει πως το μέλλον των Οργανισμών / Επιχειρήσεων εδράζεται στο κομμάτι του IoT και κάθε κίνησή μας είναι προς μία τέτοια κατεύθυνση για τους Οργανισμούς / Επιχειρήσεις με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

 

Συστήματα Ενισχυμένης Ασφάλειας Δικτύων

Η Computer Studio έχει την τεχνική ικανότητα και την εμπειρία για να προστατεύει τις πληροφορίες των Δικτύων των Εταιρειών / Οργανισμών που συνεργάζεται από τυχόν αλλοιώσεις και καταστροφές, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων της. Λαμβάνει μια σειρά από απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή επιθέσεων προκειμένου να διασφαλίσει τις Εταιρείες/Οργανισμούς που συνεργάζεται όπως:

 • Έλεγχο γνησιότητας της ταυτότητας των χρηστών, προγραμμάτων ή μηχανημάτων
 • Προστασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων
 • Αποφυγή Συστημάτων με single points of failure
 • Firewalling
 • Κωδικοποίηση / Κρυπτογράφηση
 • Εξειδικευμένα Πρωτόκολλα Ασφαλείας
 • Ενημέρωση των operating systems και κάποιων patches
 • Αποφυγή τοποθέτησης δεδομένων σε σημεία όπου δεν είναι κατανοητά

Η Εταιρεία μας με την εμπειρία των 35 χρόνων στο χώρο της Ασφάλειας Δικτύων σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται με τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο το δικτυακό περιβάλλον των πελατών της, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ακεραιότητά του.

 • Virtualization Δικτύων

Η Εταιρία μας προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την ασφάλεια των δικτύων και την προστασία των εταιρικών δεδομένων των πελατών μας. Μία από αυτές τις λύσεις, αποτελεί η δημιουργία Εικονικών Μηχανών. Στην πληροφορική μια Εικονική Μηχανή (Virtual Machine) είναι η εικονικοποίηση / εξομοίωση ενός συστήματος υπολογιστή. Οι εικονικές μηχανές βασίζονται σε αρχιτεκτονικές υπολογιστών και παρέχουν τη λειτουργικότητα ενός φυσικού υπολογιστή. Οι εικονικές μηχανές ενός συστήματος παρέχουν υποκατάστατο μιας πραγματικής μηχανής. Παρέχουν επίσης την λειτουργικότητα που απαιτείται για την εκτέλεση ολόκληρων λειτουργικών συστημάτων.

Δημιουργούνται πολλαπλά περιβάλλοντα τα οποία είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο, κάτι το οποίο επιτρέπει στους Οργανισμούς/Εταιρείες να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς και να αισθάνονται ασφαλείς για το σύστημά τους, γνωρίζοντας πως μία ζημιά σε ένα κομμάτι του Δικτύου δεν θα επεκταθεί σε ολόκληρη την Εταιρεία/ Οργανισμό.

Το Virtualization των Δικτύων αποτελεί μία σύνθετη λύση την οποία μπορεί να προσφέρει η εταιρεία μας, τόσο λόγω της εμπειρογνωμοσύνης των ειδικών της, όσο και λόγω της εξειδίκευσης και της εμπειρίας που κατέχει στον τομέα αυτόν.

 

 

Συντήρηση Δικτύων

Λόγω της εμπειρίας στην εγκατάσταση, σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων δικτύων, η εταιρεία μας αναλαμβάνει και τη συντήρηση των δικτύων, πάντοτε λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για να εξυπηρετεί τους πελάτες της.

Βρίσκεται πάντα δίπλα στους Οργανισμούς/Εταιρείες που συνεργάζεται και υλοποιεί σε άμεσο χρόνο και με ποιοτικά άρτιο αποτέλεσμα τις λύσεις για τα δικτυακά προβλήματα που έχουν οι Οργανισμοί/Εταιρείες ή που ενδέχεται να προκύψουν.

Τα συμβόλαια συντήρησης αποτελούν εγγύηση για τον Οργανισμό/Εταιρεία που συνεργαζόμαστε ότι όλα τα δικτυακά προβλήματα που επηρεάζουν την επιχειρησιακή συνέχεια τους θα λύνονται άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας προσφέρει:

 1. Ημερήσια παρακολούθηση και διαχείριση της λειτουργίας της ΙΤ υποδομής.
 2. Επιτόπιες συντηρήσεις, ενημερώσεις και επιδιορθώσεις.
 3. Υπηρεσίες έκτακτης ανάκαμψης.
 4. Εκτέλεση και παρακολούθηση της λειτουργίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
 5. Αλλαγή διαχείρισης αιτήσεων.
 6. Προγραμματισμένη συντήρηση εξοπλισμού και επανεκκίνηση.
 7. Παροχή πόρων δικτύου για νέους χρήστες και νέο εξοπλισμό.
 8. Παρακολούθηση της κυκλοφορίας δικτύου.
 9. Ενημέρωση διαγράμματος ΙΤ υποδομής.

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης για έργα Δικτύου και ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για να διασφαλίζεται το καλό αποτέλεσμα για τους πελάτες, καθώς και να είναι σε κάθε περίπτωση εξασφαλισμένος ο Οργανισμός / Επιχείρηση από οτιδήποτε συμβεί που μπορεί να απειλήσει την επιχειρησιακή του συνέχεια.

 

 

 

Αρχιτεκτονική και Διασύνδεση Δικτύων

Τα τελευταία είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια η Computer Studio εξειδικεύεται στη διασύνδεση των δικτύων και στις συμβουλές και τις τεχνικές λύσεις για βελτιώσεις της αρχιτεκτονικής τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Αρχιτεκτονική του δικτύου αναφέρεται στις λεπτομέρειες υλοποίησης της διασύνδεσης, ώστε να πραγματοποιείται η ανταλλαγή δεδομένων και η επικοινωνία των υπολογιστών. Η Αρχιτεκτονική λοιπόν, αποτελείται από ένα σύνολο επιπέδων και πρωτοκόλλων, ενώ για την επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων υπάρχει μια διεπαφή (interface). Πάντοτε λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των επιπέδων καθώς και το ποιες λειτουργίες (πρωτόκολλα) επιθυμεί ο πελάτης να παρέχονται από το δικτυακό σύστημα της εταιρείας/οργανισμού.

Για τη διασύνδεση του Δικτύου η εταιρεία μας έχει ευρεία γνώση από συσκευές και τις λειτουργίες τους για τη διασύνδεση των τοπικών δικτύων. Η γνώση των παρακάτω συσκευών θεωρείται απαραίτητη καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούμε κάθε φορά που σχεδιάζουμε ένα νέο δίκτυο να επιλέγουμε τις κατάλληλες συσκευές που θα πλαισιώσουν το δίκτυο αυτό. Πάντοτε στη διασύνδεση των δικτύων λαμβάνονται υπόψιν οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια του Δικτύου, καθώς και ο μετέπειτα έλεγχός του, ώστε ανά πάσα στιγμή ο Οργανισμός / Επιχείρηση να μπορεί να έχει μία συνεκτική αποτύπωση του Δικτύου του.

Παράλληλα, στην αρχιτεκτονική και τη διασύνδεση των δικτύων πάντοτε λαμβάνεται υπόψιν το φυσικό μέσον πρόσβασης. Το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων ενός δικτύου αναφέρεται στην πρόσβαση στο φυσικό μέσον με το οποίο μεταδίδεται και κυκλοφορεί η πληροφορία στους χρήστες, μέσα σε ένα δίκτυο πληροφοριακού συστήματος. Η εταιρεία μας παρέχει υψηλές υπηρεσίες καλωδίωσης, υλοποίησης πρωτοκόλλων πρόσβασης τοπικών δικτύων, εγκατάστασης αναμεταδοτών και καρτών δικτύου κτλπ.

Σχεδιασμός & Τοπολογία Δικτύων

Η Εταιρία μας κατέχει εμπειρία χρόνων αναφορικά με το σχεδιασμό και την τοπολογία των δικτύων. Η διαδικασία τους σχεδιασμού απαιτεί να υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία, ώστε και να εξυπηρετείται με όσο το δυνατόν καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο ο πελάτης και τα πληροφοριακά του συστήματα, αλλά και να μπορεί να γίνεται αυτό με κόστος το οποίο θα είναι συμφέρον και θα μπορεί να ανταποκριθεί στα θέλω των Οργανισμών / Επιχειρήσεων.

Κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τοπολογίας ενός Δικτύου πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη ότι είναι ένα περιβάλλον δυναμικά εξελισσόμενο, καθώς προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τόσο τις αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηστών, όσο και να ενσωματώσουμε τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Κατά τη σχεδίαση των στρωμάτων ενός δικτύου λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν από τα θέματα ελέγχου ροής και addressing έως τα Routing και το Error Control.

Internet Of Things (IoT) – Διασύνδεση με άλλες συσκευές

To IoT αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών, καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο, ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων. Η εταιρεία μας έχοντας τεράστια εμπειρία στις υπηρεσίες δικτύωσης, έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για μπορέσει να προσφέρει τη σύνδεση διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους στο τοπικό δίκτυο (βλ. κινητά τηλέφωνα κ.α.), προκειμένου να διευκολύνει τις εταιρείες/οργανισμούς στην λειτουργία τους.

Η Εταιρεία μας έχοντας ισχυρό know how σε όλα τα στάδια για την υλοποίηση μιας λύσης IoT, από την ασφάλεια των δικτύων, στα συστήματα αποθήκευσης σε εξυπηρετητές τοπικούς και cloud, μέχρι την ανάπτυξη λογισμικών για τους Οργανισμούς / Επιχειρήσεις.

Με τις λύσεις IoT ένας Οργανισμός / Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει το μοντέλο λειτουργίας του, να προσαρμόζεται με πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής αλλά και να ανακαλύπτει νέες διαστάσεις λειτουργίας του Οργανισμού / Επιχείρησης που βοηθούν στην παραγωγική διαδικασία του.

Η εταιρεία μας μάλιστα κατέχει ένα μεγάλο δίκτυο από διεθνείς συνεργάτες, καθότι έχουμε κατανοήσει πως το μέλλον των Οργανισμών / Επιχειρήσεων εδράζεται στο κομμάτι του IoT και κάθε κίνησή μας είναι προς μία τέτοια κατεύθυνση για τους Οργανισμούς / Επιχειρήσεις με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Συστήματα Ενισχυμένης Ασφάλειας Δικτύων

Η Computer Studio έχει την τεχνική ικανότητα και την εμπειρία για να προστατεύει τις πληροφορίες των Δικτύων των Εταιρειών / Οργανισμών που συνεργάζεται από τυχόν αλλοιώσεις και καταστροφές, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων της. Λαμβάνει μια σειρά από απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή επιθέσεων προκειμένου να διασφαλίσει τις Εταιρείες/Οργανισμούς που συνεργάζεται όπως:

 • Έλεγχο γνησιότητας της ταυτότητας των χρηστών, προγραμμάτων ή μηχανημάτων
 • Προστασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων
 • Αποφυγή Συστημάτων με single points of failure
 • Firewalling
 • Κωδικοποίηση / Κρυπτογράφηση
 • Εξειδικευμένα Πρωτόκολλα Ασφαλείας
 • Ενημέρωση των operating systems και κάποιων patches
 • Αποφυγή τοποθέτησης δεδομένων σε σημεία όπου δεν είναι κατανοητά

Η Εταιρεία μας με την εμπειρία των 35 χρόνων στο χώρο της Ασφάλειας Δικτύων σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται με τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο το δικτυακό περιβάλλον των πελατών της, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ακεραιότητά του.

 • Virtualization Δικτύων

Η Εταιρία μας προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την ασφάλεια των δικτύων και την προστασία των εταιρικών δεδομένων των πελατών μας. Μία από αυτές τις λύσεις, αποτελεί η δημιουργία Εικονικών Μηχανών. Στην πληροφορική μια Εικονική Μηχανή (Virtual Machine) είναι η εικονικοποίηση / εξομοίωση ενός συστήματος υπολογιστή. Οι εικονικές μηχανές βασίζονται σε αρχιτεκτονικές υπολογιστών και παρέχουν τη λειτουργικότητα ενός φυσικού υπολογιστή. Οι εικονικές μηχανές ενός συστήματος παρέχουν υποκατάστατο μιας πραγματικής μηχανής. Παρέχουν επίσης την λειτουργικότητα που απαιτείται για την εκτέλεση ολόκληρων λειτουργικών συστημάτων.

Δημιουργούνται πολλαπλά περιβάλλοντα τα οποία είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο, κάτι το οποίο επιτρέπει στους Οργανισμούς/Εταιρείες να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς και να αισθάνονται ασφαλείς για το σύστημά τους, γνωρίζοντας πως μία ζημιά σε ένα κομμάτι του Δικτύου δεν θα επεκταθεί σε ολόκληρη την Εταιρεία/ Οργανισμό.

Το Virtualization των Δικτύων αποτελεί μία σύνθετη λύση την οποία μπορεί να προσφέρει η εταιρεία μας, τόσο λόγω της εμπειρογνωμοσύνης των ειδικών της, όσο και λόγω της εξειδίκευσης και της εμπειρίας που κατέχει στον τομέα αυτόν.

Συντήρηση Δικτύων

Λόγω της εμπειρίας στην εγκατάσταση, σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων δικτύων, η εταιρεία μας αναλαμβάνει και τη συντήρηση των δικτύων, πάντοτε λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για να εξυπηρετεί τους πελάτες της.

Βρίσκεται πάντα δίπλα στους Οργανισμούς/Εταιρείες που συνεργάζεται και υλοποιεί σε άμεσο χρόνο και με ποιοτικά άρτιο αποτέλεσμα τις λύσεις για τα δικτυακά προβλήματα που έχουν οι Οργανισμοί/Εταιρείες ή που ενδέχεται να προκύψουν.

Τα συμβόλαια συντήρησης αποτελούν εγγύηση για τον Οργανισμό/Εταιρεία που συνεργαζόμαστε ότι όλα τα δικτυακά προβλήματα που επηρεάζουν την επιχειρησιακή συνέχεια τους θα λύνονται άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας προσφέρει:

 1. Ημερήσια παρακολούθηση και διαχείριση της λειτουργίας της ΙΤ υποδομής.
 2. Επιτόπιες συντηρήσεις, ενημερώσεις και επιδιορθώσεις.
 3. Υπηρεσίες έκτακτης ανάκαμψης.
 4. Εκτέλεση και παρακολούθηση της λειτουργίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
 5. Αλλαγή διαχείρισης αιτήσεων.
 6. Προγραμματισμένη συντήρηση εξοπλισμού και επανεκκίνηση.
 7. Παροχή πόρων δικτύου για νέους χρήστες και νέο εξοπλισμό.
 8. Παρακολούθηση της κυκλοφορίας δικτύου.
 9. Ενημέρωση διαγράμματος ΙΤ υποδομής.

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης για έργα Δικτύου και ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για να διασφαλίζεται το καλό αποτέλεσμα για τους πελάτες, καθώς και να είναι σε κάθε περίπτωση εξασφαλισμένος ο Οργανισμός / Επιχείρηση από οτιδήποτε συμβεί που μπορεί να απειλήσει την επιχειρησιακή του συνέχεια.