COMPUTER STUDIO \ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

 


Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (
Copyright)

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο του ιστοτόπου, εκτός των επίσημων νομοθετικών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, παρουσιάσεις, video, αρχεία ήχου κλπ. (εφεξής Περιεχόμενο) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Computer Studio Α.Ε. και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Η Computer Studio Α.Ε. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/χρήστες της για κάθε σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

H ιστοσελίδα έχει κατασκευαστεί με το σύστημα WordPress. Τα λοιπά πνευματικά έργα, καθώς και άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Computer Studio Α.Ε. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
info@computerstudio.gr.

 


Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν προορίζεται να παρέχει συμβουλευτική για συγκεκριμένη υπόθεση ούτε να υποκαταστήσει την εξειδικευμένη καθοδήγηση την οποία οφείλετε να αναζητάτε πάντα στο πλαίσιο της εκάστοτε ιδιαίτερης περίπτωσης που τυχόν αντιμετωπίζετε.

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας παρέχονται προς γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή προς συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα και προβαίνετε σε κάθε είδους ενέργειες βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Παρότι η Computer Studio Α.Ε. καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των πληροφοριών της ιστοσελίδας παραμένουν διαρκώς διαθέσιμες, ακριβείς και επίκαιρες, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και όλο το Περιεχόμενο του ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα παρέχονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Computer Studio Α.Ε. για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης, από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή από τη μη έγκαιρη επικαιροποίηση του περιεχομένου της, καθώς και για τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης των επισκεπτών της που έγιναν ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας.

Ομοίως η Computer Studio Α.Ε. , αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα του ιστοτόπου παρέχονται χωρίς ιούς, δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.

 


Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους η Computer Studio Α.Ε. καθιστά διαθέσιμη την ιστοσελίδα στους επισκέπτες/χρήστες. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κειμένου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση της παρούσας ιστοσελίδας ή αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο ουσιαστικό περιεχόμενό της που άπτονται νομικών ή ηθικών ζητημάτων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση info@computerstudio.gr.

 


Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας
Computer Studio Α.Ε.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ιστοσελίδας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Computer Studio Α.Ε. και στην Πολιτική μας για τα Cookies.