INFRASTRUCTURE

COMPUTER STUDIO \ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

System Integration

ITSERVICES

System Integration

Ανάπτυξη καθετοποιημένων λύσεων για σύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα

Ενοποιημένες λύσεις για Mail Systems

Η Computer Studio προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εγκαθιστούν και να χρησιμοποιούν αξιόπιστο Mail Server χωρίς να χρειάζεται να δαπανά μεγάλα ποσά κάθε χρόνο, διατηρώντας όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου. Ο mail Server εγκαθίσταται πάνω σε linux, λόγω της σταθερότητας τους. Συνεργάζεται με όλους τους γνωστούς mail clients (Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows live mail, Thunderbird κ.α.) καθώς και με συσκευές smartphones. Διαθέτει επίσης webmail interface.

Παράλληλα παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα και ευκολία χρήσης, σε συνδυασμό πάντοτε με την ασφάλεια της επικοινωνίας. Μπορείτε να έχει πρόσβαση από παντού, και να ρυθμιστεί ώστε να υπάρχει αυτόματος συγχρονισμός των μηνυμάτων σε όλες τις συσκευές του χρήστη (PC, Laptop, κινητό, Tablet).

Οι λογαριασμοί των χρηστών του συστήματος αυτού θα είναι απεριόριστοι, βοηθώντας ουσιαστικά τον Οργανισμό ώστε και να μπορεί να εξυπηρετεί τις λειτουργικές του ανάγκες, και να χρησιμοποιεί τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη λειτουργία του χωρίς τεράστιες επενδύσεις χρημάτων.

Πάντοτε στην αιχμή της Τεχνολογίας, η εταιρεία μας προσφέρει λύσεις οι οποίες και να συμφέρουν οικονομικά τους πελάτες της, αλλά και να εξυπηρετούν τις επιχειρησιακές ανάγκες. Στόχος μας πάντα είναι το βέλτιστο επιχειρησιακό αποτέλεσμα με το καλύτερο δυνατό κόστος για τον πελάτη, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

 

Επιχειρησιακή Συνέχεια & Ασφαλής Μετάπτωση Δεδομένων

Η εταιρεία μας προσφέρει λύσεις για την επιχειρησιακή συνέχεια των Οργανισμών, βασισμένες στη διεθνή μεθοδολογία των ISO. Οι λύσεις αυτές αφορούν την εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας των επιχειρήσεων καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να υπάρχει ασφαλή μετάπτωση των δεδομένων για να μπορέσει η επιχείρηση να λειτουργήσει.

Οι λύσεις που προσφέρονται είναι αποτυπωμένες σε ένα σχέδιο Εξασφάλισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας, στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο λύσεις για μεταφορά δεδομένων σε cloud, όσο και για λύσεις σε περιπτώσεις περιστατικών έκτακτης ανάγκης των επιχειρήσεων (π.χ. ληστείες, φυσικές καταστροφές κτλπ). Το σχέδιο εξασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας προβλέπει όλα αυτά τα περιστατικά έκτακτης ανάγκης τα οποία μπορούν να συμβούν και προετοιμάζει αναλόγως τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης για την αντιμετώπισή τους.

 

Technical Support (Τεχνική Υποστήριξη)

Κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη να εξασφαλίζει πως τόσο τα συστήματά τους όσο και ο πληροφοριακός εξοπλισμός τους (υπολογιστές, εξυπηρετητές, τερματικά , εκτυπωτές κτλπ) λειτουργούν με αρμονία και εξυπηρετούν τις ανάγκες τους και κυρίως να είναι διαθέσιμα για το προσωπικό κάθε στιγμή.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να παρέχει την τεχνική υποστήριξη στους Οργανισμούς / Επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα στην καθημερινότητά τους, αλλά και να ξέρουν πως οτιδήποτε και να συμβεί η εταιρεία μας άμεσα θα ανταποκριθεί στα αιτήματά τους και θα παράσχει την υποστήριξή της.

Αναλαμβάνει σε κάποιες περιπτώσεις και την επιδιόρθωση του εξοπλισμού και την αντικατάστασή του, ώστε ο πελάτης να μην βρίσκεται ποτέ εκτεθειμένος να μείνει χωρίς πληροφοριακό εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας προσφέρει τεχνολογική κάλυψη προϊόντων:

i. Physical Servers
ii. Storage
iii. Hypervisor Hosts
iv. Virtual Machine Instances
v. Converged Systems
vi. Microsoft Windows Operating Systems
vii. Switches
viii. Routers
ix. Wireless Access Points
x. Firewall
xi. UPS

 

VPN Solutions – Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση λύσης για τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο δίκτυο της υπηρεσίας σας με ασφάλεια. Η συγκεκριμένη πρακτική, ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας έχει γίνει απαραίτητη για τις επιχειρήσεις καθότι δίνει τη δυνατότητα να σύνδεσης στο εταιρικό δίκτυο από απομακρυσμένες τοποθεσίες με ασφάλεια, δίχως να τίθενται σε κίνδυνο τα εταιρικά και επιχειρησιακά δεδομένα.

Η Εταιρεία μας ανάλογα με το επίπεδο υπηρεσιών που θέλει ο κάθε πελάτης προσφέρει ένα ευρύ δίκτυο από λύσεις, προκειμένου ο πελάτης να μπορεί να χρησιμοποιεί το εταιρικό περιβάλλον και τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στους εξυπηρετητές του.

Οι προτεινόμενες λύσεις αφορούν τόσο παραμετροποιήσεις σχετικά με τους server (εξυπηρετητές) του Οργανισμού / Επιχείρησής σας, όσο και δημιουργίες προϋποθέσεων ασφαλείας για να πραγματοποιηθεί η λύση της απομακρυσμένης πρόσβασης με τρόπο ασφαλή για τα δεδομένα του Οργανισμού / Επιχείρησής σας.

 

 

Ανάπτυξη καθετοποιημένων λύσεων για σύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα

Ενοποιημένες λύσεις για Mail Systems

Η Computer Studio προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εγκαθιστούν και να χρησιμοποιούν αξιόπιστο Mail Server χωρίς να χρειάζεται να δαπανά μεγάλα ποσά κάθε χρόνο, διατηρώντας όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου. Ο mail Server εγκαθίσταται πάνω σε linux, λόγω της σταθερότητας τους. Συνεργάζεται με όλους τους γνωστούς mail clients (Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows live mail, Thunderbird κ.α.) καθώς και με συσκευές smartphones. Διαθέτει επίσης webmail interface.

Παράλληλα παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα και ευκολία χρήσης, σε συνδυασμό πάντοτε με την ασφάλεια της επικοινωνίας. Μπορείτε να έχει πρόσβαση από παντού, και να ρυθμιστεί ώστε να υπάρχει αυτόματος συγχρονισμός των μηνυμάτων σε όλες τις συσκευές του χρήστη (PC, Laptop, κινητό, Tablet).

Οι λογαριασμοί των χρηστών του συστήματος αυτού θα είναι απεριόριστοι, βοηθώντας ουσιαστικά τον Οργανισμό ώστε και να μπορεί να εξυπηρετεί τις λειτουργικές του ανάγκες, και να χρησιμοποιεί τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη λειτουργία του χωρίς τεράστιες επενδύσεις χρημάτων.

Πάντοτε στην αιχμή της Τεχνολογίας, η εταιρεία μας προσφέρει λύσεις οι οποίες και να συμφέρουν οικονομικά τους πελάτες της, αλλά και να εξυπηρετούν τις επιχειρησιακές ανάγκες. Στόχος μας πάντα είναι το βέλτιστο επιχειρησιακό αποτέλεσμα με το καλύτερο δυνατό κόστος για τον πελάτη, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Επιχειρησιακή Συνέχεια & Ασφαλής Μετάπτωση Δεδομένων

Η εταιρεία μας προσφέρει λύσεις για την επιχειρησιακή συνέχεια των Οργανισμών, βασισμένες στη διεθνή μεθοδολογία των ISO. Οι λύσεις αυτές αφορούν την εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας των επιχειρήσεων καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να υπάρχει ασφαλή μετάπτωση των δεδομένων για να μπορέσει η επιχείρηση να λειτουργήσει.

Οι λύσεις που προσφέρονται είναι αποτυπωμένες σε ένα σχέδιο Εξασφάλισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας, στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο λύσεις για μεταφορά δεδομένων σε cloud, όσο και για λύσεις σε περιπτώσεις περιστατικών έκτακτης ανάγκης των επιχειρήσεων (π.χ. ληστείες, φυσικές καταστροφές κτλπ). Το σχέδιο εξασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας προβλέπει όλα αυτά τα περιστατικά έκτακτης ανάγκης τα οποία μπορούν να συμβούν και προετοιμάζει αναλόγως τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης για την αντιμετώπισή τους.

Technical Support (Τεχνική Υποστήριξη)

Κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη να εξασφαλίζει πως τόσο τα συστήματά τους όσο και ο πληροφοριακός εξοπλισμός τους (υπολογιστές, εξυπηρετητές, τερματικά , εκτυπωτές κτλπ) λειτουργούν με αρμονία και εξυπηρετούν τις ανάγκες τους και κυρίως να είναι διαθέσιμα για το προσωπικό κάθε στιγμή.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να παρέχει την τεχνική υποστήριξη στους Οργανισμούς / Επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα στην καθημερινότητά τους, αλλά και να ξέρουν πως οτιδήποτε και να συμβεί η εταιρεία μας άμεσα θα ανταποκριθεί στα αιτήματά τους και θα παράσχει την υποστήριξή της.

Αναλαμβάνει σε κάποιες περιπτώσεις και την επιδιόρθωση του εξοπλισμού και την αντικατάστασή του, ώστε ο πελάτης να μην βρίσκεται ποτέ εκτεθειμένος να μείνει χωρίς πληροφοριακό εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας προσφέρει τεχνολογική κάλυψη προϊόντων:

i. Physical Servers
ii. Storage
iii. Hypervisor Hosts
iv. Virtual Machine Instances
v. Converged Systems
vi. Microsoft Windows Operating Systems
vii. Switches
viii. Routers
ix. Wireless Access Points
x. Firewall
xi. UPS

VPN Solutions – Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση λύσης για τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο δίκτυο της υπηρεσίας σας με ασφάλεια. Η συγκεκριμένη πρακτική, ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας έχει γίνει απαραίτητη για τις επιχειρήσεις καθότι δίνει τη δυνατότητα να σύνδεσης στο εταιρικό δίκτυο από απομακρυσμένες τοποθεσίες με ασφάλεια, δίχως να τίθενται σε κίνδυνο τα εταιρικά και επιχειρησιακά δεδομένα.

Η Εταιρεία μας ανάλογα με το επίπεδο υπηρεσιών που θέλει ο κάθε πελάτης προσφέρει ένα ευρύ δίκτυο από λύσεις, προκειμένου ο πελάτης να μπορεί να χρησιμοποιεί το εταιρικό περιβάλλον και τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στους εξυπηρετητές του.

Οι προτεινόμενες λύσεις αφορούν τόσο παραμετροποιήσεις σχετικά με τους server (εξυπηρετητές) του Οργανισμού / Επιχείρησής σας, όσο και δημιουργίες προϋποθέσεων ασφαλείας για να πραγματοποιηθεί η λύση της απομακρυσμένης πρόσβασης με τρόπο ασφαλή για τα δεδομένα του Οργανισμού / Επιχείρησής σας.